• pro_banner

CNC |YCB7-63 MCB minijaturni prekidač sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja


CNC MCB (zračni prekidač) ima tri glavne funkcije.
1. Koristi se kao nožni prekidač, gurnite prema gore za uključivanje i povucite prema dolje za isključivanje;
2 Kada je žica pod naponom ili neutralna žica u kratkom spoju, ona će se trenutno aktivirati radi zaštite od kratkog spoja.
3. Kada električno opterećenje premaši zračni prekidač, aktivirat će se radi zaštite od preopterećenja.
Općenito
1. Zaštita od preopterećenja
2. Zaštita od kratkog spoja
3. Kontroliranje
4. Koristi se u stambenim zgradama, nestambenim zgradama, industriji izvora energije i infrastrukturi.
5. Prema vrsti trenutnog otpuštanja klasificiran na sljedeći način: tip B(3-5)ln, tip C(5-10)ln, tip D(10-20)ln


Vrijeme objave: 28. ožujka 2023